Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus – Langå, ekspropriationsforretning den 27. april 2021 og 4. maj 2021

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 27. APRIL 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ved jernbaneoverkørslen, hvor kommunevejen Hårvad/Haarvadbro krydser jernbanen, 8370 Hadsten, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 66, 67, 68, 71, 72, 73 og 74.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 9.00 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 75, 76, 77, 79, 182, 183, 186 og 187.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 9.15 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 81, 82, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 190 og 191.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 10.15 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 86, 87, 88, 184, 188, 189, 192, 193, 194 og 195.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved jernbaneoverkørslen, hvor kommunevejen Lyngåvej krydser jernbanen ud for ejendommen Lyngåvej 13, 8370 Hadsten, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 94, 96, 98, 99, 104, 107, 157, 177 og 199.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 12.30 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 114, 117, 118, 120 og 129.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 12.45 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 119, 130, 131, 132, 135, 178, 179, 185 og 200.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Kommissionen vil i fornødent omfang besigtige forholdene i marken.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på dagen. Der kan i den forbindelse opstå ventetid.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

TIRSDAG DEN 4. MAJ 2021

 

Forretningen begynder kl. 8.45 ud for ejendommen Louisevej 100, Gellerup, 8220 Brabrand og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 21 og 197.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 9.15 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 13, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 37 og 170.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 9.30 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 18, 27, 35, 40, 42, 43, 45 og 176.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ud for ejendommen Brushøjvej 42, Søften, 8382 Hinnerup og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 og 171.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.15 ved jernbaneoverkørslen, hvor kommunevejen Bidstrupvej krydser jernbanen ud for ejendommen Bidstrupvej 4, 8870 Langå, og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 136, 140, 143, 155, 159 og 196.

 

Forretningen fortsætter samme sted kl. 13.15 og omfatter de ejendomme, der er opført i arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 137, 138, 141, 142, 162, 175, 198 og 201.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Kommissionen vil i fornødent omfang besigtige forholdene i marken.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på dagen. Der kan i den forbindelse opstå ventetid.

 

Erstatningsspørgsmålet vedrørende midlertidigt arbejdsareal forventes udskudt til efter projektets brug af arealerne og behandles således ikke af ekspropriationskommissionen på forretningen.

 

**********

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 30. marts 2021 være fremlagt til gennemsyn på Hovedbiblioteket, Dokk1 i Aarhus Kommune, hos Borgerservice i Favrskov Kommune og hos Borgerservice i Randers Kommune.

 

I forbindelse med forretningernes gennemførelse iagttages de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for at undgå yderligere smittespredning af Covid-19. Det bemærkes i den forbindelse, at ekspropriationskommissionens forretninger ikke er omfattet af det generelle forsamlingsforbud.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 17. marts 2021

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk