Indkaldelser

21/
09/
2020
Udbygning af Flyvestation Skrydstrup, overtagelsesforretning den 3. og 4. november 2020

  OVERTAGELSESFORRETNING   Med henblik på udbygning af Flyvestation Skrydstrup vil der efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 22.. Læs mere…


21/
09/
2020
Elektrificering af jernbanestrækningen Fredericia – Vejle, besigtigelsesforretning den 28. oktober 2020

  BESIGTIGELSE   Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…


21/
09/
2020
Ny bane til Billund, ekspropriationsforretning den 27. oktober 2020

  EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af ny bane til Billund vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…


14/
09/
2020
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus – Langå, besigtigelsesforretning den 21. oktober 2020

  BESIGTIGELSE   Med henblik på hastighedsopgradering og sporfornyelse mellem Aarhus og Langå indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…


17/
08/
2020
Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 30. september 2020

  EKSPROPRIATION   Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…


17/
08/
2020
Elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Randers, ekspropriationsforretning den 29. september 2020

  EKSPROPRIATION   Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…