Indkaldelser

Nedlæggelse og sikring af overkørsler Hassing – Thisted, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 17. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen mellem Hassing og Thisted vil der i. Læs mere…


Odense Letbane, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 11. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på anlæg af Odense Letbane vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af. Læs mere…


Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, ekspropriationsforretning den 9. og 10. juni 2020

EKSPROPRIATION Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161. Læs mere…


Elektrificering af jernbanestrækningen Hedensted – Horsens, besigtigelsesforretning den 10. juni 2020

BESIGTIGELSE Med henblik på elektrificering af jernbanestrækningen mellem Hedensted og Horsens indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161. Læs mere…


Viking Link, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 13. maj 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på anlæg af Viking Link på delstrækningen Houstrup Strand – Revsing vil der i henhold. Læs mere…


Internet i tog, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 2. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på anlæg af internet i tog vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161. Læs mere…