Indkaldelser

04/
10/
2011
Brande Omfartsvej, besigtigelse og ekspropriation den 4. oktober 2011

BESIGTIGELSE  OG  EKSPROPRIATION   Med henblik på udvidelse af Brande Omfartsvej til motorvej vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…


04/
10/
2011
Brande Omfartsvej, besigtigelse den 4. oktober 2011

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i. Læs mere…


27/
09/
2011
Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriatiosnforretning den 27. september 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…


27/
09/
2011
Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriation den 27. og 28. september 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse. Læs mere…


20/
09/
2011
Cykelstien Viborg-Foulum, besigtigelsesforretningen den 20. september 2011

BESIGTIGELSE   Med henblik på anlæg af en cykelsti fra Viborg til Foulum, fra kommunevej Blichers Allé til krydsning af. Læs mere…


13/
09/
2011
Udvidelse af motorvejen Skærup – Vejle N. Ekspropriationsforretningen den 13. – 15. september 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på udvidelse af Østjyske Motorvej fra Skærup til Vejle N vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven. Læs mere…