Indkaldelser

11/
05/
2011
Jernbanen Skive – Struer, besigtigelsesforretningen den 11. maj 2011.

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i. Læs mere…


10/
05/
2011
Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelsesforretningen den 10. maj 2011

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i. Læs mere…


03/
05/
2011
Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretning den 3. og 4. maj 2011

DETAILBESIGTIGELSE   Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven. Læs mere…


28/
04/
2011
Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 28. april 2011.

DETAILBESIGTIGELSE   Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven. Læs mere…


12/
04/
2011
Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretning den 12. april 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af en motorvej mellem Hårup og Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…


05/
04/
2011
Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, besigtigelsesforretning den 5. april 2011

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en be­sigti­gel­ses­forretning i. Læs mere…