Indkaldelser

30/
05/
2011
Motorvejen Søften-Skejby, ekspropriationsforretningen den 30. maj 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af motorvejen Søften-Skejby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november. Læs mere…


24/
05/
2011
Cykelsti ved Spjald, besigtigelse og ekspropriation den 24. maj 2011

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION Med henblik på anlæg af en cykelsti ved Brejning syd for Spjald vil der efter reglerne i. Læs mere…


17/
05/
2011
Krydsombygning ved Viborgvej i Randers, besigtigelsesforretning den 17. og 18. maj 2011

BESIGTIGELSE   Med henblik på krydsombygning ved Viborgvej i Randers indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse. Læs mere…


11/
05/
2011
Jernbanen Skive – Struer, besigtigelsesforretningen den 11. maj 2011.

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i. Læs mere…


10/
05/
2011
Jernbanen Viborg – Skive, besigtigelsesforretningen den 10. maj 2011

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i. Læs mere…


03/
05/
2011
Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretning den 3. og 4. maj 2011

DETAILBESIGTIGELSE   Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven. Læs mere…