Indkaldelser

28/
04/
2011
Jernbanen Bjerringbro – Viborg, besigtigelsesforretningen den 28. april 2011.

DETAILBESIGTIGELSE   Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven. Læs mere…


12/
04/
2011
Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretning den 12. april 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af en motorvej mellem Hårup og Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…


05/
04/
2011
Nationalt testcenter for vindmøller ved Østerild, besigtigelsesforretning den 5. april 2011

BESIGTIGELSE   Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en be­sigti­gel­ses­forretning i. Læs mere…


29/
03/
2011
Gasledning Frøslev – Egtved, besigtigelse den 29. marts 2011

BESIGTIGELSE Med henblik på anlæg af ny gasledning fra Frøslev til Egtved indkalder jeg i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…


22/
03/
2011
Motortrafikvejen Sdr. Borup – Assentoft, linjebesigtigelse den 22. og 23. marts 2011

LINJEBESIGTIGELSE Med henblik på anlæg af en motortrafikvej fra Sdr. Borup til Assentoft indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne. Læs mere…


15/
03/
2011
Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriation den 15. marts 2011

EKSPROPRIATION   Med henblik på anlæg af en motorvej mellem Hårup og Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr.. Læs mere…