Internet i tog, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 2. juni 2020

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af internet i tog vil der i henhold til statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

TIRSDAG DEN 2. JUNI 2020

Materiale til brug for forretningen er fremsendt direkte til de berørte lodsejere. Andre interesserede kan gøre sig bekendt med indholdet af materialet her: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Internet-i-tog/Nyheder.

Jeg anmoder hermed såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at fremsende bemærkninger til eller indsigelser mod projektet til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland på mail: post@kommissarius.dk. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

Såfremt der ønskes et møde med ekspropriationskommissionen den 2. juni 2020, bedes dette meddelt på ovennævnte mail senest mandag den 25. maj 2020, hvorefter tid og sted for dette møde vil blive fastlagt.

Kommissionen vil gennemgå projektet set i lyset af de bemærkninger som er blevet fremsendt forud for forretningens afholdelse. Der vil i fornødent omfang ske besigtigelse af de berørte arealer.

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer.

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. maj 2020 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Hjørring Kommune – enten i fysisk eller i elektronisk form.

I forbindelse med forretningens gennemførelse iagttages alle gældende forholdsregler for at undgå yderligere spredning af coronavirus.

 

På grund af denne ekstraordinære situation bemærkes det, at ændringer kan forekomme med kort varsel. Ændringerne vil i givet fald fremgå af kommissariatets hjemmeside: www.kommissarius.dk.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 28. april 2020

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk             post@kommissarius.dk