Jernbanen Bjerringbro – Viborg, ekspropriationsforretningen den 6. og 7. september 2011.

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse af overkørsler på banestrækningen fra Bjerringbro til Viborg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

 

TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 14.00 på ejendommen Gl. Århusvej 374, Viborg og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenumrene 60 og 61.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.45 på ejendommen Gl. Århusvej 372, Viborg og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 64.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale.

ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 10.00 på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323, Viborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenumrene 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68 og 69.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale.

 

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

 

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 9. august 2011 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Viborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 3. august 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk