Jernbanen Lyngs – Hassing, besigtigelsesforretning den 29. og 30. januar samt den 4. og 5. februar 2013

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Lyngs til Hassing indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 29. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 10.00 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 105, 106 og 107.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 121, 122 og 123.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Endelig fortsætter forretningen kl. 13.30 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 133 og 134 samt overgang km 45.152.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.15 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 og 131.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 150 og 151.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

MANDAG DEN 4. FEBRUAR 2013

Forretningen begynder kl. 19.00 på Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup Thy, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81 og 83.

 

De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme en del ventetid. Såfremt det bliver nødvendigt, vil kommissionen udsætte disse drøftelser for nogle lodsejeres vedkommende til næste dag.

 

Forretningen fortsætter med en besigtigelse af forholdene i marken tirsdag den 5. februar 2013.

 

TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR 2013

 

Forretningen fortsætter kl. 8.15, hvor kommissionen vil foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet den 4. februar 2013.

 

**********

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en se­nere lejlighed.

 

Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 30. december 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune og Thisted Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. december 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk