Jernbanen Skive – Struer, besigtigelsesforretningen den 11. maj 2011.

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i anledning af sikring af overkørsel 115 på jernbanestrækningen Skive – Struer

 

ONSDAG DEN 11. MAJ 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.30 med et indledende møde ved overkørsel 115, km. 82.512, ved kommunevej Stokholmvejs overkørsel til banen (banens sydlige side), hvor der vil blive foretaget en orientering om og en gennemgang af projektet, der vedrører overkørsel 115.

 

Forretningen fortsætter herefter med en besigtigelse i marken.

Enhver, der kan blive berørt af sikringen af overkørslen, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner og besigtigelsesmateriale vedrørende sikringen af overkørslen vil fra og med den 12. april 2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Skive Kommune og hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 6. april 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk