Jernbanen Skive – Struer, Besigtigelsesforretningen den 8. og 9. november 2011

BESIGTIGELSE

 

Der vil efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelsesforretning i anledning af nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen Skive – Struer.

 

TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2011

 

Forretningen begynder tirsdag den 8. november 2011 kl. 9.00 med et indledende møde på Hotel Vinderup, Nørregade 2, Vinderup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører overkørslerne 136, 137, 141, 142 og 144.

 

Efter det indledende møde vil der ske en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Forretningen fortsætter tirsdag den 8. november 2011 kl. 14.00 med et indledende møde på Hotel Vinderup, Nørregade 2, Vinderup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører overkørslerne 108, 110 og 113.

 

Efter det indledende møde vil der ske en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER 2011

 

Forretningen begynder onsdag den 9. november 2011 kl. 8.00 med et indledende møde på Hotel Vinderup, Nørregade 2, Vinderup, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet, der vedrører overkørslerne 125, 126 og 127.

 

Efter det indledende møde vil der ske en besigtigelse i marken. Den nærmere rækkefølge og tidsplan for besigtigelsen i marken vil blive aftalt på det indledende møde.

 

Enhver, der kan blive berørt af nedlæggelserne og sikringerne, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Ved besigtigelsesforretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektet. De nødvendige ekspropriationer vil blive gennemført ved en senere lejlighed.

 

Oversigtsplaner for de påtænkte nedlæggelser af overkørslerne vil fra og med den 11. oktober 2011 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune, hos Borgerservice i Skive Kommune og hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 5. oktober 2011

 

 

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk