Jernbanen Struer – Lyngs, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 26. og 27. februar 2013

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler og overgange på jernbanestrækningen fra Struer til Lyngs vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013

Forretningen begynder kl. 14.00 ved overkørsel nr. 65 ud for Aavej, Thyholm og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 52, 53, 54, 55, 68 og 69.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2013

Forretningen begynder kl. 8.00 ved overkørsel nr. 28 ud for Teglbjergvej, Thyholm og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 64.

 

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at forretningen dels består af en besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrørende overkørsel nr. 28 dels en efterfølgende ekspropriation vedrørende overkørsel nr. 26.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med ejerne om erstatningens størrelse. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

**********

Arealfortegnelse nr. 2 med ekspropriationsplanen vil fra og med den 29. januar 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 23. januar 2013

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk