Jernbanen Struer – Lyngs, besigtigelsesforretning den 11. og 12. september 2012

BESIGTIGELSE

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler på jernbanestrækningen fra Struer til Lyngs indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en be­sigti­gel­ses­forretning

 

TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 og 30. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere.

 

Mødet på Tambohus Kro forventes at vare hele formiddagen, og der kan forekomme en del ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 65. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere.

 

Mødet på Tambohus Kro varer hele eftermiddagen, og der må forventes ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørsel nr. 17, overgang nr. 18 og overkørsel nr. 29. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overgang km 12.145, overgang km 13.708 og overkørsel nr. 5. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil senere på dagen foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm, hvor der vil blive foretaget en orientering om og gennemgang af projektet vedrørende overkørslerne nr. 33 og 34. De berørte lodsejere og anlægsmyndigheden vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Herefter vil kommissionen drøfte projektets indflydelse på de enkelte ejendomme med hver enkelt af de fremmødte lodsejere. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Kommissionen vil efterfølgende foretage en besigtigelse af forholdene i marken. Den nærmere tidsplan og rækkefølge for besigtigelsen aftales på mødet.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Såfremt kommissionen kan vedtage projektet, vil de nødvendige ekspropriationer blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 14. august 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 8. august 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk