Jernbanen Struer – Lyngs ekspropriation den 28. november 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af overkørsler på jernbanestrækningen Struer – Lyngs vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ved overkørsel nr. 45, hvor kommunevej Barslevvej krydser jernbanen og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2 og 6.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved overkørsel nr. 45, hvor kommunevej Barslevvej krydser jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 3, 4 og 5.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Fælledvej 2, Thyholm og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 8, 10, 11 og 12.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved overkørsel nr. 55, hvor kommunevej Mellemvej krydser jernbanen og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 7, 9, 13, 14, 15 og 16.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendomme som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 1 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 31. oktober 2012 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 24. oktober 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk