Jernbanen Struer – Lyngs, ekspropriationsforretning den 26. og 27. februar samt 6. marts 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på nedlæggelse og sikring af en række overkørsler og overgange på jernbanestrækningen fra Struer til Lyngs vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013

Forretningen begynder kl. 12.30 ved overkørsel nr. 33, hvor Tværdalvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 50, 51, 66 og 67.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Forretningen fortsætter kl. 17.00 ved overkørsel nr. 30, hvor Munkevej krydser banen, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 41, 48, 49 og 65.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2013

Forretningen begynder kl. 11.30 ved overkørsel nr. 19, hvor kommunevej Havredalsvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 36, 37, 38, 39, 40, 62 og 63.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

ONSDAG DEN 6. MARTS 2013

 

Forretningen begynder kl. 8.00 ved overkørsel nr. 5 ud for Gl. Landevej og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 60, 61 og 72 (Oddesund – Lyngs banen).

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved overkørsel nr. 17, hvor kommunevej Vesterkærvej krydser banen, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 21, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 57, 58 og 70.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet. Der kan i den forbindelse forekomme ventetid.

Forretningen fortsætter herefter kl. 14.00 på Tambohus Kro, Tambogade 37, Thyholm og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenumrene 27, 28, 59 og 71. Forretningen vedrører nedlæggelse af overkørsel nr. 29 på strækningen fra Struer til Oddesund.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i fornødent omfang. Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet herefter.

 

**********

Ovennævnte arealfortegnelse nr. 2 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Arealfortegnelse nr. 2 med eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 29. januar 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Struer Kommune.

 

                          Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

                          Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

                          den 23. januar 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

                              www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk