Krydsombygning Kanalvej og Mellemstrupvej i Grenaa, besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 20. marts 2013

BESIGTIGELSE OG EKSPROPRIATION

 

Med henblik på krydsombygning ved Kanalvej og Mellemstrupvej i Grenaa vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en besigtigelses- og ekspropriationsforretning

 

ONSDAG DEN 20. MARTS 2013

Forretningen begynder kl. 14.00 ud for adressen Kanalvej 5, 8500 Grenaa og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2 og 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og eventuelle brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Forretningen vil begynde med en besigtigelse i marken, hvor både anlægsmyndigheden og de berørte lodsejere vil få lejlighed til at udtale sig om projektet.

 

Hvis kommissionen kan godkende projektet, vil den med det samme foretage de nødvendige ekspropriationer. Kommissionen vil herefter forhandle med lodsejerne om erstatningens størrelse. Forhandlingerne forventes afsluttet på stedet.

 

Arealfortegnelse med ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. februar 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Norddjurs Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 13. februar 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk