Motortrafikvej Sdr. Borup – Assentoft, ekspropriationsforretningen den 25. og 26. september, 2., 3. og 9. oktober 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, Randers og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 5, 7, 8, 9, 10, 15 og 16.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.15 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, Randers og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 6, 11, 17, 18, 19, 20 og 21.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, Randers og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2012

Forretningen begynder kl. 8.15 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, Randers og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 9. OKTOBER 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, Randers og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenumrene 12, 13, 14, 22 og 23.

 

Der vil indledningsvis blive foretaget en indendørs gennemgang af de rekvirerede ekspropriationer for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

……….

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Fortegnelse nr. 1 over de rekvirerede arealer mv. er tilsendt ejerne, der bedes orientere eventuelle brugere.

 

Fortegnelsen vil fra og med den 28. august 2012 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Randers Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. august 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk