Motorvejen Aulum – Snejbjerg, detailbesigtigelsesforretning den 10. og 11. november 2014

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en motorvej på strækningen fra Aulum til Snejbjerg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning på 3 delstrækninger

 

MANDAG DEN 10. NOVEMBER 2014

Delstrækning st. 33.50 – 34.74

Forretningen begynder kl. 8.30 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 33.50 og mod syd frem til st. 34.74, forlagt Romvigvejs krydsning af motorvejen.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

Delstrækning st. 34.74 – 37.80

 

Forretningen begynder kl. 13.00 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 34.74, forlagt Romvigvejs krydsning af motorvejen og mod sydøst frem til st. 37.80, kommunevej Ørrevejs krydsning af motor-vejen.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden eftermiddagens møde afsluttes.

 

TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2014

Delstrækning st. 37.80 – 40.00

 

Forretningen begynder kl. 8.30 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, Aulum. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 37.80, kommunevej Ørrevejs krydsning af motorvejen og mod syd frem til st. 40.00.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

***************

 

Kommissionen foretager en detaljeret gennemgang og vurdering af projektet. Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om vejanlæggets linjeføring og forholdet til krydsende veje ved linjebesigtigelsen den 29. og 30. januar 2014.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Besigtigelsesmaterialet for det påtænkte anlæg vil fra og med den 13. oktober 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 7. oktober 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk