Motorvejen Aulum – Snejbjerg, detailbesigtigelsesforretning den 18. og 19. august 2014

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en motorvej på strækningen fra Aulum til Snejbjerg indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning på 4 delstrækninger

 

MANDAG DEN 18. AUGUST 2014

Delstrækning st. 40.00 – 42.70

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 40.00 nord for Schæferivej og mod syd frem til st. 42.70 ved Bjalderbækvej.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dags eftermiddag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

Delstrækning st. 42.70 – 44.70

 

Forretningen begynder kl. 13.00 på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 42.70 ved Bjalderbækvej og mod syd frem til st. 44.70, jernbanens krydsning af motorvejen.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dags eftermiddag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden eftermiddagens møde afsluttes.

 

TIRSDAG DEN 19. AUGUST 2014

Delstrækning st. 44.70 – 47.60

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 44.70, jernbanens krydsning af motorvejen og mod syd frem til st. 47.60 syd for, hvor privat fællesvej Helstrupvej afbrydes af motorvejen.

Kommissionen besigtiger strækningen samme dags eftermiddag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

Delstrækning st. 47.60 – 49.94

Forretningen begynder kl. 13.00 på Hotel Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, Herning. Her gennemgås strækningen fra udgangspunktet i st. 47.60 syd for, hvor privat fællesvej Helstrupvej afbrydes af motorvejen og mod syd frem til st. 49.94 øst for Nørretanderupvejs krydsning af motorvejen.

 

Kommissionen besigtiger strækningen samme dags eftermiddag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden eftermiddagens møde afsluttes.

 

***************

Kommissionen foretager en detaljeret gennemgang og vurdering af projektet. Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om vejanlæggets linjeføring og forholdet til krydsende veje ved linjebesigtigelsen den 29. og 30. januar 2014.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 21. juli 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 3. juli 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk