Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 15. december 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 15. DECEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 12.30 ved ejendommen Schæferivej 7, 7400 Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 16 under løbenummer 112.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. november 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. november 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk