Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 21. maj 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Aulum – Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Schæferivej 1, Sinding og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenummer 9.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Romvigvej 22, Sinding og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 8.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 23. april 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. april 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk