Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 22., 23. og 29. september 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 9.15 på ejendommen Romvigvej 18, 7490 Aulum og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 15 under løbenummer 73. Endvidere behandles på forretningen løbenummer AF73.

Forretningen fortsætter samme dag kl. 11.00 på ejendommen Snejbjerg Hovedgade 104, 7400 Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 63.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.00 ved indkørslen til Boligselskabet Lejerbo, Sinding Hovedgade 40-56, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 79, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 113 og 114.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.15 ud for indkørslen til ejendommen Ljørringvej 42, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 4, 8, 32, 33, 67, 68, 69, 70, 71, 71A, 72, 74, 83, 85, 87, 88 og 115.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for indkørslen til ejendommen Ljørringvej 48, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 82, 84, 84A, 86 og 89.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 på ejendommen Ljørringvej 65, 7400 Herning og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenummer 76.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 12.15 på ejendommen Sofiedalvej 2, 7400 Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenummer 77.

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.45 på ejendommen Visgårdvej 3, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 75 og 91.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Sindinggårdvej 13, 7400 Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 32.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.45 ud for indkørslen til ejendommen Ørrevej 33, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 78, 92, 94, 102 og 104.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 13.30 ud for indkørslen til ejendommen Kragsnapvej 9, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 105, 106, 107, 108 og 109.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 14.45 ud for indkørslen til ejendommen Sindinggårdvej 21, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 14 under løbenumrene 13, 81, 110, 111 og 112.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmålet om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelserne og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 25. august 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. august 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk