Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 23. og 24. april 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Aulum – Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 23. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 14.30 på ejendommen Næstholtvej 10, Herning og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenumrene 6 og AF6.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på ejendommen Ørrevænget 14, Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 4.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TORSDAG DEN 24. APRIL 2014

Forretningen begynder kl. 8.15 på ejendommen Snejbjerg Hovedgade 106, Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 på ejendommen Bjalderbækvej 10, Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 7.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 13.00 på ejendommen Sindinggårdvej 1, Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 2 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 26. marts 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 19. marts 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk post@kommissarius.dk