Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 29. oktober 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Lundagervej 7, Herning og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 11.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 på ejendommen Snejbjerg Hovedgade 71, Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 4 under løbenummer 10.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Helstrupvej 72, Herning og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 5 under løbenummer 12.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med 1. oktober 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 18. september 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk