Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 3., 4., 10. og 11. marts samt 14. og 15. april 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 3. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 9.15 ved ejendommen Helstrupvej 43, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 36, 40, 45, 46, 50, 51, 56 og 59 samt løbenumrene 53 og 55.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 på Helstrupvej, 7400 Herning, ved gylletanken til ejendommen Helstrupvej 52-54, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 23, 24 og 25.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted senere den samme dag eller næste dags eftermiddag, efter nærmere aftale under besigtigelsen.

ONSDAG DEN 4. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 8.15 ved ejendommen Helstrupvej 41, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 52 og 54.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Kvindvadvej 9, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 37 og 38.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 10. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 9.15 ved ejendommen Schæferivej 1, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 34, 39 og 42.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Bjalderbækvej 9, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 16 og 43.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 11. MARTS 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Sindinggårdvej 11, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 32 og 35.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen Bjalderbækvej 11, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 17, 41 og 49.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 14. APRIL 2015

Forretningen begynder kl. 9.15 på Krogstrupvej ved ejendommen Krogstrupvej 14, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 26, 60, 61 og 62.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 15. APRIL 2015

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Lundagervej 7, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 44, 47 og 48.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen Snejbjerg Hovedgade 104, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 58, 63 og 64.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 8 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 3. februar 2015 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. januar 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk