Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 5., 12. og 13. januar 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

MANDAG DEN 5. JANUAR 2015

Forretningen begynder kl. 10.15 på ejendommen Næstholtvej 14, 7400 Herning og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 7 under løbenummer 31.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved ejendommen Helstrupvej 51, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 23 og 24.

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ejendommen Næstholtvej 16, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 6, 21 og 31.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

MANDAG DEN 12. JANUAR 2015

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Sindinggårdvej 7, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 13, 14 og 15.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Ørnhovedvej 21, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 16, 17 og 49.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.45 ved ejendommen Vildbjergvej 48, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 18, 19 og 20.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.45 ved ejendommen Helstrupvej 52, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 22 og 25.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen Helstrupvej 70, 7400 Herning og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenumrene 12, 26, 27, 28, 29 og 30.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 6 og fortegnelse nr. 7 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 8. december 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 1. december 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk