Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 5. maj 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 5. MAJ 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ved ejendommen Romvigvej 20, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 65, 72, 73, 74 og 75.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen Romvigvej 20, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 71 og 76.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.00 ved ejendommen Sinding Hovedgade 8, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 79, 80 og 81.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.30 ved ejendommen Ørrevej 33, 7400 Herning og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 11 under løbenumrene 77 og 78.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 11 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 7. april 2015 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 27. marts 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk