Motorvejen Aulum – Snejbjerg, ekspropriationsforretning den 9. april 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Aulum til Snejbjerg vil der efter reglerne i stats­ekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 9. APRIL 2015

Forretningen begynder kl. 9.00 på ejendommen Ljørringvej 56, 7400 Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 69.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 10.30 på ejendommen Ljørringvej 59, 7400 Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenumrene 67 og 70.

 

Herefter fortsætter forretningen kl. 13.15 på ejendommen Ljørringvej 63, 7400 Herning og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 10 under løbenummer 68.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 12. marts 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. marts 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk