Motorvejen Aulum – Snejbjerg, linjebesigtigelsesforretning den 29. januar 2014

LINJEBESIGTIGELSE

 

På baggrund af lov vedtaget den 17. december 2013 med ikrafttræden den 1. januar 2014 om anlæg af en motorvej fra Aulum til Snejbjerg indkalder jeg til en besigtigelses­forretning efter reglerne i statsekspro­priationsloven (lovbe­kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008)

 

ONSDAG DEN 29. JANUAR 2014

Forretningen begynder kl. 18.30 med et indledende møde i Snejbjerg Hallen, Nørretanderupvej 28, Herning, hvor der vil blive givet en kort orientering om projektet.

Forretningen fortsætter næste dags formiddag – efter nærmere aftale ved det indledende møde – med en besigtigelse i marken.

 

Ved forretningen vil der alene blive foretaget en gennemgang og vurdering af projektets linjeføring og forholdet til de krydsende veje m.m. Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt en mere detaljeret besigtigelsesforretning, og først derefter vil de nødvendige ekspropriationer blive gennemført.

 

Enhver, der kan blive berørt af vejanlægget, kan møde og udtale sig om dette samt foreslå ændringer. Lodsejere, der efter anlægsmyndighedens opfattelse berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det foreslåede projekt vil fra og med den 1. januar 2014 være fremlagt til eftersyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 19. december 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk