Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriation den 27. og 28. september 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2011

 

Forretningen begynder kl. 11.00 på adressen Øster Ringvej 4, Silkeborg, og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 18 under løbenummer 51.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på adressen Jordkærvej 19, Silkeborg, og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenummer 50.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 på adressen Nordre Højmarksvej 25, Silkeborg, og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 55.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

……..

……..

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Ovennævnte fortegnelse over de berørte ejendomme er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 30. august 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55

den 26. august 2011.

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk