Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforretning den 14., 15., 22., 23. og 30 maj 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

MANDAG DEN 14. MAJ 2012                                

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Sejling Hedevej 5, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 23 under løbenumrene 163, 164, 165 og 167.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for ejendommen Sejling Hedevej 11, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 148, 149, 150, 151, 153 og 154.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Det må påregnes, at ekspropriationsforretningen varer hele dagen, og der kan forekomme ventetid.

 

TIRSDAG DEN 15. MAJ 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Ebstrup Tværvej 6, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 146, 152, 157, 158 og 159.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Det må påregnes, at ekspropriationsforretningen varer hele dagen, og der kan forekomme ventetid.                1/3

 

 

TIRSDAG DEN 22. MAJ 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ud for ejendommen Sejlingvej 3, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 136, 139, 145 og 166.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ud for ejendommen Sinding Hovvej 5B, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 131, 133, 134, 142, 144 og 168.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Det må påregnes, at ekspropriationsforretningen varer hele dagen, og der kan forekomme ventetid.

 

ONSDAG DEN 23. MAJ 2012

Forretningen begynder kl. 8.30 på ejendommen Kejlstrupvej 239, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 58, 155, 155A, 161 og 162.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen. Det må påregnes, at ekspropriationsforretningen varer hele dagen, og der kan forekomme ventetid.

 

 

 

2/3

 

 

ONSDAG DEN 30. MAJ 2012

Forretningen begynder kl. 9.00 på Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenumrene 60, 61, 62, 132, 135, 137, 138, 140, 141, 143, 147, 156 og 160.

 

Ved mødet vil ekspropriationernes omfang blive påvist. De berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil finde sted senere den samme dag.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 16. april 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

                          Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

                          Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

                          den 11. april 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk