Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforretning den 23., 24., 30. og 31. oktober samt den 6. og 7. november 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 23. OKTOBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 9.30 ved ejendommen Jordkærvej 21, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 25 under løbenumrene 194, 195 og 198.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved byggetomten på adressen Øster Bordingvej 18, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 204, 208, 209 og 210.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ved ejendommen Nørhedevej 14, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 179, 180 og 181.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.15 ved ejendommen Jordkærvej 1, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 184, 185, 190, 191A og 192.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. I det omfang erstatningsspørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, vil erstatningsspørgsmål blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

TIRSDAG DEN 30. OKTOBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ved ejendommen Øster Bordingvej 17, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 202, 203, 205 og 207.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved byggetomten på adressen Jordkærvej 17, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 196, 199 og 200.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ved ejendommen Nørhedevej 16, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 54, 182, 186 og 187.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved ejendommen Nørhedevej 16, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 41, 188 og 189.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ved ejendommen Funder Skolevej 17, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 174, 175, 176, 177 og 178.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved ejendommen Funder Skolevej 17, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 36, 38 og 43.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og erstatningsspørgsmål vil blive behandlet.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.15 ved ejendommen Nordre Højmarksvej 10-18, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 23 under løbenummer 62.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af denne ejendom som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødestedet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 7. NOVEMBER 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Scandic Hotel, Udgårdsvej 2, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 25 under løbenumrene 2, 5, 6, 8, 27, 33, 39, 42A, 45, 47, 48, 50, 54A, 173, 183, 191, 193, 197, 201 og 206.

 

Jeg indkalder derfor ejere og brugere af disse ejendom­me som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang. Erstatningsspørgsmålet vil blive behandlet senere samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 25 og ekstrakt af fortegnelse nr. 23 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 25. september 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 19. september 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk