Motorvejen Funder – Hårup, Ekspropriationsforretning den 25. oktober 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på adressen Bavnehøjvej 2-10, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 19 under løbenummer 53.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.15 på adressen Nørhedevej 9, Silkeborg og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 20 under løbenummer 54.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.30 på adressen Lillehøjvej 28, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 56.

 

Forretningerne vil starte med en besigtigelse af ejendommene, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles samme dag, finde sted den ef­terfølgende dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 27. september 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. september 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk