Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforretningen den 31. januar samt 1., 2., 7. og 8. februar 2012

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2012

 

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Lillehøjvej 9, 8600 Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 22 under løbenumrene 75, 76, 79, 84, 85, 86, 87, 87A, 89, 90 og 99.

Der vil indledningsvis blive foretaget en kort gennemgang af projektet, hvorefter kommissionen vil besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

ONSDAG DEN 1. FEBRUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 91, 92 og 93.

Forrretningen fortsætter kl. 8.45 samme sted og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 og 115.

Forretningen fortsætter herefter kl. 12.30 på Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 57.

TORSDAG DEN 2. FEBRUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, Silkeborg, hvortil Telia indvarsles som ledningsejer.

 

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Vejlsøhus Konferencecenter, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 103, 104, 105, 106, 122, 123, 126, 126A og 127.

Der vil indledningsvis blive foretaget en kort gennemgang af projektet, hvorefter de rekvirerede ekspropriationer vil blive gennemgået for lodsejerne hver for sig. Efterfølgende vil kommissionen sammen med lodsejerne besigtige de berørte arealer i fornødent omfang.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Søholt Parkvej (ved tennisklubben) i Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 22 under løbenumrene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 51, 53, 56, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 130 og 130A.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 3. januar 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

                            Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

                            Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

                            den 29. december 2011

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk