Motorvejen Funder – Hårup, ekspropriationsforrretningen den 6. og 7. december 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Funder til Hårup vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 6. DECEMBER 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 21 under løbenumrene 58, 66 og 67.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 63, 64 og 65.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.00 på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 69, 70 og 71.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på ejendommen Lillehøjvej 20, Silkeborg og omfatter denne ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 20 under løbenummer 57.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

 

ONSDAG DEN 7. DECEMBER 2011

 

Forretningen begynder kl. 8.00 på Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 21 under løbenumrene 59, 60, 60A, 61, 62 68, 72, 73 og 74.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanerne vil fra og med den 8. november 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 2. november 2011

 

 

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk