Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriation den 15. marts 2011

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej mellem Hårup og Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011

Forretningen begynder kl. 8.30 på adressen Lergravvej 12, Låsby og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 3 under løbenummer 5.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 på adressen Hovedvejen 21, Låsby og omfatter den ejendom der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 4.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 på adressen Hårup Bygade 4, Silkeborg og omfatter den ejendom der er opført på arealfortegnelse nr. 3 under løbenummer 3.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. De be­rørte ejendomme vil blive besigtiget i den ræk­kefølge, der er angivet ovenfor.

 

Møde om erstatningen vil finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere.

 

Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vedrørende løbenummer 4 og 5 vil fra og med den 15. februar 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Skanderborg Kommune.

 

Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vedrørende løbenummer 3 vil fra og med den 15. februar 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 8. februar 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen