Motorvejen Hårup – Låsby Ekspropriation den 7. juni 2011 kl. 11.00

EKSPROPRIATION

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Hårup til Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven(lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

TIRSDAG DEN 7. JUNI 2011

Forretningen begynder kl. 11 med mødested på privat fællesvej Mollerupvej ud for nr. 28 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenummer 9-17.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vedrørende løbenummer 9-13 vil fra og med den 10. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

                                                                                                            …………………

…………………….

Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vedrørende løbenummer 14-17 vil fra og med den 10. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk forvaltningskontor i Skanderborg Kommune.

           Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

           Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

           den 4. maj 2011.

           Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk

med mødested på privat fællesvej Mollerupvej ud for nr. 28 og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 6 under løbenummer 9-17.

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personlig eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vedrørende løbenummer 9-13 vil fra og med den 10. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

                                                                                                            …………………

…………………….

Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vedrørende løbenummer 14-17 vil fra og med den 10. maj 2011 være fremlagt til gennemsyn på teknisk forvaltningskontor i Skanderborg Kommune.

           Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

           Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

           den 4. maj 2011.

           Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk