Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretning den 6., 7., 13. og 14. marts 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Hårup til Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 6. MARTS 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Linåvej 20, Silkeborg og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 10 under løbenummer 71.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ved ejendommen Linåvej 13, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 64A, 64B, 66, 69, 70 og 72.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 7. MARTS 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 51, 53, 57, 59, 60, 61A, 61B, 63 og 68.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

……..

TIRSDAG DEN 13. MARTS 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 75, 76, 77, 79, 80 og 81.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 14. MARTS 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 8 under løbenumrene 2, 3, 6, 7, 8, 38, 50A, 50B, 52, 54, 55, 56, 56A, 58, 62, 67, 71, 73, 74, 78 og 82.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelser over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelserne og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 7. februar 2012 være fremlagt til gennemsyn på teknisk for­valt­nings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 1. februar 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

                                   www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk