Motorvejen Hårup – Låsby, ekspropriationsforretningen den 1. , 2., 7. og 8. maj 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Hårup til Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 1. MAJ 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for ejendommen Lysmosevej 15, Låsby og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 9 under løbenumrene 107, 108, 109, 112, 115 og 120.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Hovedvejen 23, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 4, 5, 16, 17, 84 og 125.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 2. MAJ 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for ejendommen Søndergade 29, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 103, 104, 106, 116 og 116A.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Randersvej 135, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 96, 97, 98, 113 og 114.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

MANDAG DEN 7. MAJ 2012

 

Forretningen begynder kl. 9.00 ud for ejendommen Søndermarken 50, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 99, 100, 105, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 137.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ud for ejendommen Lergravvej 15, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 83, 85, 86, 87, 88, 91, 110 og 121.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 8. MAJ 2012

Forretningen begynder kl. 8.15 ud for ejendommen Randersvej 128, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 101, 111, 118 og 119.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.00 ud for ejendommen Lergravvej 12, Låsby og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 9 under løbenumrene 89, 90, 92, 93, 94, 95, 102 og 117.

 

Ved mødestedet vil ekspropriationernes omfang blive påvist, og de berørte arealer vil blive besigtiget i fornødent omfang.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 3. april 2012 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Skanderborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. marts 2012

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk