Motorvejen Hårup-Låsby, ekspropriationsforretningen den 17., 18., 24. og 25. januar 2012

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en motorvej fra Hårup til Låsby vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 17. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg, og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 7 under løbenumrene 1, 13, 26, 31, 32, 33, 34, 37 og 38.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

ONSDAG DEN 18. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 23, 24, 27, 28, 29 og 30.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

TIRSDAG DEN 24. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 9, 11, 14, 20, 21, 25 og 35.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil så vidt muligt finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Forretningen fortsætter samme dag kl. 16.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg, hvortil EnergiMidt A/S indvarsles som ledningsejer.

 

ONSDAG DEN 25. JANUAR 2012

 

Forretningen begynder kl. 8.30 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg, og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 7 under løbenumrene 10, 12, 18, 19, 19A, 22 og 36.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil finde sted samme dag efter nærmere aftale.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 20. december 2011 være fremlagt til gennemsyn på Teknisk For­valt­nings kontor i Skanderborg Kommune og på Teknisk Forvaltnings kontor i Silkeborg Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 14. december 2011

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

 

www.kommissarius.dk   post@kommissarius.dk