Motorvejen Haderslev – Billund, ekspropriationsforretning den 1. marts 2023

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Haderslev – Billund vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

Onsdag den 1. marts 2023

 

Forretningen begynder kl. 10.00 på Gejsingvej 14, 6600 Vejen og omfatter den pågældende ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejer bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

På mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt ske efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og ekspropriationsplanerne vil fra og med den 1. februar 2023 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice/på Teknisk Forvaltnings kontor i Vejen Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 12. januar 2023

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk