Motorvejen Haderslev – Billund, ekspropriationsforretning den 5. maj 2022

 

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen Haderslev – Billund vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 5. MAJ 2022

 

Forretningen begynder kl. 10.30 ud for ejendommen Østermosevej 1, 6623 Vorbasse og omfatter den ejendom, der er opført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommen som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejere bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen vil fra og med den 7. april 2022 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Billund Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, telefon 86 52 16 55,

den 25. marts 2022

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk