Motorvejen Holstebro N – Aulum – cykelsti langs Skivevej, ekspropriationsforretning den 3. maj 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af en cykelsti langs Skivevej i Holstebro vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016

Forretningen begynder kl. 11.15 ud for ejendommen Rasmus Færchs Vej 20, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 126, 189, 190, 191, 192, 193 og 199.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 på ejendommen Skivevej 147, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 194, 196 og 198.

 

Forretningen fortsætter kl. 15.00 på ejendommen Skivevej 145, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenumrene 195 og 197.

 

Forretningen fortsætter kl. 16.00 på ejendommen Skivevej 141, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 18 under løbenummer 127.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist, og spørgsmål om erstatning vil blive færdigbehandlet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. april 2016 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 21. marts 2016

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk