Motorvejen Holstebro N – Aulum, detailbesigtigelsesforretning den 9. og 10. december 2014

DETAILBESIGTIGELSE

 

Med henblik på anlæg af en motorvej på strækningen fra Holstebro N til Aulum indkalder jeg i henhold til statsekspro­priationsloven (lovbe­kendt­gørelse nr. 1161 af 20. november 2008) til en detailbe­sigti­gel­ses­forretning på 3 delstrækninger

 

TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 2014

Delstrækning st. 21.40 – 25.00

Forretningen begynder kl. 8.00 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. Her gennemgås strækningen fra st. 21.40 umiddelbart syd for Lindholtvej og mod syd frem til st. 25.00 ved Morrevej.

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

Delstrækning st. 18.80 – 21.40

Forretningen begynder kl. 13.00 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. Her gennemgås strækningen fra st. 18.80 ved den kommende landskabsbro nord for Hodsagervej og mod syd frem til st. 21.40 syd for Lindholtvej.

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden eftermiddagens møde afsluttes.

 

ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014

Delstrækning st. 16.60 – 18.80

Forretningen begynder kl. 8.00 på Best Western Hotel Schaumburg, Nørregade 26, Holstebro. Her gennemgås strækningen fra st. 16.60 nord for Viborgvej og mod syd frem til st. 18.80 ved den kommende landskabsbro nord for Hodsagervej.

Kommissionen besigtiger strækningen samme dag. Der vil være mulighed for at møde kommissionen i marken. Mødesteder og tidspunkter oplyses, inden formiddagens møde afsluttes.

 

***************

 

Kommissionen foretager en detaljeret gennemgang og vurdering af projektet. Kommissionen har tidligere behandlet spørgsmålet om vejanlæggets linjeføring og forholdet til krydsende veje ved linjebesigtigelsen den 27. og 28. januar 2014.

 

Anlæggets betydning for den enkelte ejendom vil blive påvist for de berørte lodsejere, og mulighederne for jordfordeling vil blive belyst.

 

De nødvendige ekspropriationer vil blive foretaget ved en senere lejlighed.

 

Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.

 

Lodsejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne kundgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om sagen.

 

Oversigtsplaner for det påtænkte anlæg vil fra og med den 11. november 2014 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 4. november 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk