Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 14. januar 2016 samt den 9., 10., 23. og 24. februar 2016

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 14. JANUAR 2016

Forretningen begynder kl. 10.45 ved ejendommen Tvislundvej 5, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 4, 179, 181, 182, 185 og 186.

 

Forretningen fortsætter kl. 12.30 ved ejendommen Tvislundvej 8, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 5, 110A, 187 og 188.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2016

 

Forretningen begynder kl. 10.00 ved ejendommen Sønder Savstrupvej 2, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 33, 162, 163 og 164.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved ejendommen Sivegårdsvej 1, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 34, 165, 166, 167, 168 og 169.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 10. FEBRUAR 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30, hvor motorvejen krydser kommunevej Lindholtvej, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 170, 171 og 173.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Tvislundvej 4, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 35, 36, 37, 37A, 38, 38A, 38B, 39, 40 og 178.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016

 

Forretningen begynder kl. 10.15 ved ejendommen Brejnholtvej 1, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 180, 183 og 184.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.30 ved T-krydset Lindholtvej og Hingebjergvej, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 172, 174, 175, 176 og 177.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 24. FEBRUAR 2016

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Gammelbyvej 1, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 156, 157, 158, 159 og 160.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.15 ved ejendommen Viborgvej 144, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 17 under løbenumrene 3, 6, 7, 28, 149A, 155 og 161.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Ved mødet vil ekspropriationens omfang blive påvist. Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 17. december 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 9. december 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk