Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 14. november 2013

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2013

Forretningen begynder kl. 13.00 på ejendommen Troelstrupvej 1, Aulum og omfatter denne ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 1 under løbenummer 1.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt den berørte ejer. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 17. oktober 2013 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 1. oktober 2013

 

Mette Plejdrup Nielsen

 

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk