Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 16. december 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

TIRSDAG DEN 16. DECEMBER 2014

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Søjborgvej 1, Tvis, 7500 Holstebro og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 17, 18 og 19.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.45 ved ejendommen Ravnmosevej 6, 7490 Aulum og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenummer 20.

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Hovedvejen 9, 7490 Aulum og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 22 og 23.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.45 ved ejendommen Troelstrupvej 2, 7490 Aulum og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 1 og 27.

 

Forretningen fortsætter kl. 13.30 ved ejendommen Videbækvej 1, 7490 Aulum og omfatter de ejen­domme, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 8 under løbenumrene 24, 25 og 26.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendom­me­ne som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Mødestedet er for enhver ejer og bruger af det rekvirerede areal, hvor ekspropriationens omfang vil blive påvist. Møde om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 8 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 18. november 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Holstebro Kommune og Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 11. november 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk          post@kommissarius.dk