Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 17. september 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2015

Forretningen begynder kl. 9.30 på ejendommen Mosebyvej 38, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 71.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 på ejendommen Mejrup Skolevej 38, 7500 Holstebro og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 13 under løbenummer 72.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil foregå i forlængelse af besigtigelsen af ejendommene og færdigbehandles på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 20. august 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. juli 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk