Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 2. og 3. juni 2015 samt den 16. og 17. juni 2015

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspropriationsforretning

 

TIRSDAG DEN 2. JUNI 2015

Forretningen begynder kl. 9.15 ved ejendommen Herningvej 117, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18A, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45 og 46.

 

Forretningen fortsætter kl. 10.30 ved ejendommen Søjborgvej 1, 7500 Holstebro og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 18, 19, 41, 47 og 48.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

ONSDAG DEN 3. JUNI 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.30 ved ejendommen Vindingvej 2, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 50, 53, 55, 56, 59, 62, 63, 64 og 65.

 

Forretningen fortsætter kl. 11.00 ved ejendommen Hovedvejen 26, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 60 og 61.

 

Forretningen fortsætter kl. 14.15 ved ejendommen Troelstrupvej 3, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 66, 68, 69 og 70.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen forventes færdigbehandlet på stedet.

 

TIRSDAG DEN 16. JUNI 2015

 

Forretningen begynder kl. 9.15 på ejendommen Hovedvejen 22, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 22A, 24, 25, 25A, 57, 58 og 67.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

ONSDAG DEN 17. JUNI 2015

 

Forretningen begynder kl. 8.15 på ejendommen Ravnmosevej 6, 7490 Aulum og omfatter den ejendom, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenummer 20.

 

Forretningen fortsætter kl. 9.30 ud for adressen Vindingvej 2A, 7490 Aulum og omfatter de ejendomme, der er opført på arealfortegnelse nr. 12 under løbenumrene 49, 51, 52 og 54.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejere og brugere af ejendommene som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt.

 

Møde om erstatningen vil, i det omfang spørgsmålet ikke færdigbehandles på stedet, så vidt muligt finde sted senere den samme dag efter nærmere aftale under besigtigelsen.

 

***************

 

Ovennævnte fortegnelse nr. 12 over de rekvirerede arealer m.v. er tilsendt de berørte ejere og brugere. Fortegnelsen og ekspropriationsplanen vil fra og med den 5. maj 2015 være fremlagt til gennemsyn hos Borgerservice i Herning Kommune og hos Borgerservice i Holstebro Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 28. april 2015

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk            post@kommissarius.dk