Motorvejen Holstebro N – Aulum, ekspropriationsforretning den 26. februar 2014

EKSPROPRIATION

 

Med henblik på anlæg af motorvejen fra Holstebro N til Aulum vil der efter reglerne i stats­ekspropria­tionsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) blive afholdt en ekspro­priations­forretning

 

ONSDAG DEN 26. FEBRUAR 2014

Forretningen begynder kl. 10.00 på Kildevej 4, Aulum og omfatter den ejen­dom, der er opført på arealfor­tegnelse nr. 2 under løbenummer 2.

 

Jeg indkalder derfor såvel ejer og brugere af ejendom­me­n som enhver anden, der har en interesse at varetage, til at møde ved forretningen enten personligt eller ved stedfortræder med skriftlig fuldmagt. Ejeren bedes orientere eventuelle brugere om forretningen.

 

Spørgsmål om erstatningen vil blive færdigbehandlet på stedet.

 

Ovennævnte fortegnelse over det rekvirerede areal er tilsendt den berørte ejer.

 

Fortegnelsen og eks­pro­priationsplanen vil fra og med den 29. januar 2014 være fremlagt til gennemsyn på Borgerservice i Herning Kommune.

 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, tlf. 86 52 16 55,

den 22. januar 2014

 

Mette Plejdrup Nielsen

www.kommissarius.dk     post@kommissarius.dk